</frame> Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach